Zilver online

Probleemstelling: Ouderen (80+) duurzaam verbonden houden met de maatschappij.
Neven doelstelling: hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties effectiever werken met een groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen, in een tijd van krimpende budgets.
Samenwerking: Vita Zorg en Welzijn, Gemeente Amstelveen (sociaal domein) en specialisten uit het bestuur van het Amstelveen Fonds.

Keuze: verbindt een groep ouderen van 80+, die geen enkele ervaring hebben met het gebruik van social media, met elkaar, de sociaal werkers van de welzijnsorganisatie en met hun eigen familie en relatiekring door gebruik te maken van een iPad met een speciaal ontwikkelde ouderen app.

Gefinancierd is de aanschaf van een 20 tal iPad, er is onderzoek gedaan met en onder de ouderen, een app, is ontwikkeld en er is een cursus gedaan om deze doelgroep dit gebruik mogelijk te maken. Tevens zijn medewerkers van Vita Zorg en Welzijn geïnstrueerd in het gebruik van de iPad in hun dagelijkse en toekomstige werk.

Plan voor terugkomdag

De terugkomdag en de presentatie aan de andere scholieren van Amstelveen vindt mid september plaats;De terugkomdag vindt plaats op de “scene of the crime”: het

Lees meer »

Zilver online

Probleemstelling: Ouderen (80+) duurzaam verbonden houden met de maatschappij.Neven doelstelling: hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties effectiever werken met een groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen, in een tijd

Lees meer »