Mede financiering door het Amstelveenfonds voor jouw project?

Heb je een project waar je steun van het Amstelveenfonds voor wilt aanvragen lees dan eerst de subsidievoorwaarden door en kijk of je project daaraan voldoet. Als je vragen hebt mail ons gerust. Je kunt ons bereiken  via info@amstelveenfonds.nl

Projecten van- en voor burgers in Amstelveen

In aanmerking voor mede financiering komen lokale projecten met een breed maatschappelijk draagvlak voor jong en oud, binnen de gemeente Amstelveen op het gebied van:

 • kunst, cultuur, natuur/milieu, dieren, sport, zorg & welzijn.

Het Amstelveen Fonds geeft in principe geen steun aan:

 • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling,
 • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten,
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren,
 • projecten die behoren tot de eigen (normale) werkzaamheden,
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen bij indienen of voordat er van eventuele
 • toekenning van subsidie sprake is.
 • overheden, overheidsinstellingen en instellingen die structureel geheel of vrijwel geheel door  een overheid gesubsidieerd worden.
 • individuen.
 • (structurele) activiteiten met een permanent karakter.


Programma "Premie op Actie"

Een gedoneerde euro is twee euro waard!
Aan de hand van een subsidie-aanvraag beoordeelt het bestuur of een project voor het programma "Premie op Actie" in aanmerking komt. Via ""Premie op Actie" vermeerdert  het Amstelveenfonds het bedrag dat de projectpartner voor het project op haalt via particulieren, tot een maximum van €10.000,-

Hoe werkt "Premie op Actie"?

Zodra het Amstelveenfonds een aanvraag voor projectsubsidie via ""Premie op Actie"" heeft toegekend, kan een projectpartner de fondsenwerving starten. De match wordt berekend over het opgehaalde bedrag, verkregen van particulieren, via een staffel ;
€      100,- tot  € 5.000,-                    =  100% verdubbeling
€   5.000,- tot € 10.000,-                    =    50% verdubbeling
€ 10.000,- tot en met € 20.000,-    =    25% verdubbeling

Voorwaarden voor  "Premie op Actie"

In aanmerking voor subsidie via het programma “Premie op Actie"" komen projecten die passen binnen de doelstellingen en algemene voorwaarden voor mede financiering van het Amstelveenfonds. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • het project vindt plaats in Amstelveen
 • is gericht op jongere en/of oudere inwoners van Amstelveen
 • is een kwalitatieve verrijking voor inwoners van Amstelveen
 • is concreet benoembaar en bevindt zich in de voorbereidende fase
 • heeft een positieve maatschappelijke insteek
 • heeft een niet-permanent karakter
 • wordt uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen/personen of organisaties.
 • De gevraagde bijdrage is een aanvulling op via particulieren te werven middelen


Niet in aanmerking voor "Premie op Actie" komen projecten die:

 • vallen onder een bestaande subsidieregeling van de gemeente Amstelveen reeds gestart zijn
 • ondersteuning aan individuen, kosten levensonderhoud of niet voor ieder
  toegankelijke projecten
 • exploitatiekosten, overhead/salariskosten, kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie
 • steun aan reeds bestaande- of reguliere projecten van reeds door de gemeente Amstelveen
 • gesubsidieerde instellingen of aan instellingen met commerciële of religieuze doelstelling.