Projecten

Goed doelen ontstaan vanuit noodzaak, omdat er geen vangnet voor
betrokkenen bestaat vanuit de overheid of een alternatief vanuit de
samenleving voorhanden is. Het brengt deze samenleving in beweging en
stimuleert om creatieve en inventieve oplossingen te zoeken. Het is dan
ook juist dat wat het Amstelveen Fonds wenst te zijn: 

een lokaal
fonds voor lokale doelen. Dat zich inzet om particulier initiatief in
Amstelveen te stimuleren en de interactie tussen lokale overheid,
marktpartijen/bedijfsleven en burgers te bevorderen.

 

Het Amstelveenfonds steunt het project Beweegtuin  de Marne

Totaal benodigd budget € 40.466,00

De steun van het Amstelveenfonds bestaat uit:

  • gezamenlijke PR/communicatie
  • online fondsenwerving via de actiepagina (=link naar actiepagina beweegtuin) en www.amstelveenfonds.nl
  • financiële steun via “Premie op Actie”” maximaal €6.000,-
  • initiatiefnemers
    in contact brengen met relaties uit het netwerk van het Amstelveenfonds
    t.b.v. samenwerking, draagvlak en mede financiering

Samen bewegen!

Het realiseren van de beweegtuin en het samen bewegen is onderdeel van
ketenactiviteiten valpreventie. Het actief bewegen speelt een
belangrijke rol in vitaliteit en het zelfstandig blijven functioneren
voor alle mensen, maar zeker voor hen die  fysieke en psychische
beperkingen ervaren. Bewegen ondersteunt mensen in hun gezondheid en
zelfredzaamheid, maar bovenal: bewegen is leuk!  Samen bewegen is goed
middel om sociale contacten te onderhouden en helpt mee om eenzaamheid
en depressie te voorkomen.

Het project

Het doel
van de Beweegtuin de Marne is het bevorderen van vitaliteit,  gezondheid
en zelfredzaamheid door middel van sportief bewegen voor oudere
inwoners van Amstelveen. Daarnaast bied de beweegtuin een sportieve
ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk Watercirkel / Groenelaan. 

 

Meer projecten

Hockey voor iedereen

De hockeysport toegankelijk en inclusiever maken, dat is het doel van het project ‘Hockey voor Iedereen’. Een initiatief van vier studenten dat mede mogelijk is

Lees meer »

OldStars tennis

Oudere leden en leden met beperkingen langer fysiek en sociaal actief mee laten doen binnen de vereniging is het doel van OldStars tennis van LTC

Lees meer »

Plan voor terugkomdag

De terugkomdag en de presentatie aan de andere scholieren van Amstelveen vindt mid september plaats;De terugkomdag vindt plaats op de “scene of the crime”: het

Lees meer »

Zilver online

Probleemstelling: Ouderen (80+) duurzaam verbonden houden met de maatschappij.Neven doelstelling: hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties effectiever werken met een groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen, in een tijd

Lees meer »

Beweegtuin

Een eigen Beweegtuin dichtbij, voor jong en oud! Vanaf nu staan er verschillende beweegtoestellen klaar voor gebruik naast Gezondheidscentrum Marne. Een fantastische plek om buiten

Lees meer »