Projecten

Goed doelen ontstaan vanuit noodzaak, omdat er geen vangnet voor betrokkenen bestaat vanuit de overheid of een alternatief vanuit de samenleving voorhanden is. Het brengt deze samenleving in beweging en stimuleert om creatieve en inventieve oplossingen te zoeken. Het is dan ook juist dat wat het Amstelveen Fonds wenst te zijn: 

een lokaal fonds voor lokale doelen. Dat zich inzet om particulier initiatief in Amstelveen te stimuleren en de interactie tussen lokale overheid, marktpartijen/bedijfsleven en burgers te bevorderen.

Het Amstelveenfonds steunt het project Beweegtuin  de Marne

Totaal benodigd budget € 40.466,00

De steun van het Amstelveenfonds bestaat uit:

  • gezamenlijke PR/communicatie
  • online fondsenwerving via de actiepagina (=link naar actiepagina beweegtuin) en www.amstelveenfonds.nl
  • financiële steun via "Premie op Actie"" maximaal €6.000,-
  • initiatiefnemers in contact brengen met relaties uit het netwerk van het Amstelveenfonds t.b.v. samenwerking, draagvlak en mede financiering


Samen bewegen!

Het realiseren van de beweegtuin en het samen bewegen is onderdeel van ketenactiviteiten valpreventie. Het actief bewegen speelt een belangrijke rol in vitaliteit en het zelfstandig blijven functioneren voor alle mensen, maar zeker voor hen die  fysieke en psychische beperkingen ervaren. Bewegen ondersteunt mensen in hun gezondheid en zelfredzaamheid, maar bovenal: bewegen is leuk!  Samen bewegen is goed middel om sociale contacten te onderhouden en helpt mee om eenzaamheid en depressie te voorkomen.

Het project

Het doel van de Beweegtuin de Marne is het bevorderen van vitaliteit,  gezondheid en zelfredzaamheid door middel van sportief bewegen voor oudere inwoners van Amstelveen. Daarnaast bied de beweegtuin een sportieve ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk Watercirkel / Groenelaan.   lees meer