OldStars tennis

Oudere leden en leden met beperkingen langer fysiek en sociaal actief mee laten doen binnen de vereniging is het doel van OldStars tennis van LTC Startbaan.

Het Amstelveenfonds vindt het een waardevol initiatief. Juist door de toenemende vergrijzing en de situatie dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, kan het lid zijn van een vereniging van grote waarde zijn voor het fysiek en mentaal welbevinden. 

Senioren met en zonder tennis ervaring kunnen meedoen en worden begeleid door een speciaal opgeleide trainer. 

Met de subsidie van het Amstelveenfonds kan de vereniging het bedrag voor deelname laag houden en OldStars tennis toegankelijk voor zo veel mogelijk senioren. 

Plan voor terugkomdag

De terugkomdag en de presentatie aan de andere scholieren van Amstelveen vindt mid september plaats;De terugkomdag vindt plaats op de “scene of the crime”: het

Lees meer »

Zilver online

Probleemstelling: Ouderen (80+) duurzaam verbonden houden met de maatschappij.Neven doelstelling: hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties effectiever werken met een groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen, in een tijd

Lees meer »