Missie

Realiseren van idealen dichtbij! Door initiatiefnemers en hun projecten te steunen wil het Amstelveenfonds inwoners aanmoedigen om zich in te blijven zetten voor elkaar in de eigen leefomgeving. We werken daarbij graag samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente, fondsen en stichtingen.

Doelstelling

Het mede financieren/ondersteunen van lokale projecten voor jong en oud, met breed maatschappelijk draagvlak, die bijdragen aan verbetering van het woon- werk en leefklimaat in Amstelveen. Dat doen we met geld en met kennis.
De projecten bestrijken een breed terrein:  onderwijs, kunst, cultuur, natuur/milieu, sport, zorg en welzijn binnen de gemeente Amstelveen.