Hoe kan ik helpen

Doneren
Het Amstelveen Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Daarmee zijn schenkingen en donaties onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen (particulieren) of winst (bedrijven). Voor particuliere schenkers wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen incidentele giften en periodieke giften

Door het overmaken van bijvoorbeeld € 10,- €20,- of en ander bedrag op IBAN rekening NL72ABNA0471434590 t.n.v. Amstelveen Fonds, helpt u ons om initiatieven van en voor burgers in Amstelveen te ondersteunen.

U kunt ons ook machtigen om een bepaald bedrag automatisch van uw rekening af te schrijven. Bepaal hierbij zelf de frequentie van schenken: per maand, kwartaal, half jaar of jaar. En uw machtiging kunt u eenvoudig intrekken: per brief naar Amstelveen Fonsds Postbus 476 1180 AL Amstelveen of per email naar info@amstelveenfonds.nl .”

Incidentele giften
Schenkt u eenmalig, dan is de aftrek gebonden aan een minimum en een maximum. Ten eerste is de gift pas aftrekbaar als hij hoger is dan 1% van uw drempelinkomen en hoger dan € 60. Ten tweede kunt u per jaar maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar schenken.

Periodieke giften
U kunt de bovengenoemde begrenzingen omzeilen door een zogeheten periodieke gift te doen. Als u toezegt minimaal vijf jaar een schenking te doen en u legt die toezegging vast bij de notaris, dan is uw gift onbeperkt aftrekbaar van uw inkomen!

Bedrijfsmatige schenkingen
Bent u een bedrijf en wenst u te schenken aan Amstelveen Fonds dan is uw schenking aftrekbaar van de winst. Afhankelijk van de voorwaarden waaronder u wenst te schenken is uw donatie volledig aftrekbaar als bedrijfskosten, dan wel gedeeltelijk – afhankelijk van een drempel en een plafond – als gift.
Schenkingen kunt u overmaken op IBAN rekening NL72ABNA0471434590. Wilt u periodiek schenken of wilt u aan uw schenking bepaalde voorwaarden verbinden, dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen om één en ander goed te regelen.

Klik op bovenstaande knop “aanvraagformulier” met uw rechtermuisknop en “link opslaan als”

Belangen van de donateur
Een veelgehoorde opmerking van potentiele donateurs:
“Bij veel van de grote landelijke fondsen heb ik zo”n idee dat mijn donatie opgaat in een niet meer te volgen project of actie”.

Bij het Amstelveen Fonds ligt dat geheel anders. Wij behandelen uitsluitend overzichtelijke projecten met een beperkte looptijd. Daardoor kunnen wij deze projecten ook goed volgen en ons er van verzekeren dat bijdragen van donateurs optimaal besteed worden.

Werkwijze bij subsidieverzoeken

Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: “Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke “goede doelen” organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer”.

Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zo”n lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.