Geschiedenis

Het Amstelveen Fonds is in 2004 opgericht. Toen was al zichtbaar, dat de overheid niet alle problemen in de samenleving kan oplossen. Dat heeft niet alleen te maken met teruglopende overheidsgelden, maar nog meer met de afstand tussen burger en landelijke overheden. Lokale problemen krijgen helaas alleen nationale aandacht indien zij ook landelijke proporties hebben. Hierdoor valt er veel van de lokale problemen buiten de boot. Conclusie was dan ook in 2004, dat lokale problemen lokale oplossingen verdienen.

Het oude gezegd: “Beter een goede buur dan een verre vriend” doet hier dan ook opgeld. Het Amstelveen Fonds houdt zich vanaf die tijd bezig met problemen in de lokale, Amstelveense samenleving. Van die tekortkomingen in de Amstelveense samenleving, die vaak te maken hebben met aandacht voor elkaar hebben en gekoppeld ook aan gebrek aan financiën, bijna altijd trouwens met deze beide aspecten.

Het Amstelveen Fonds brengt vanaf haar oprichting dit type “vraag en aanbod” bijeen. Vraag naar hulp, betere leefomstandigheden, bescherming binnen de samenleving wordt beantwoord met een actieplan een waar mogelijk financiële ondersteuning.