Dwalen door betoverend heemgroen

De gemeente Amstelveen heeft in 2013 het project Amstelveen Groene Stad gestart. Hiermee wil de gemeente het groen/water en activiteiten buiten onder de aandacht brengen van de inwoners, de mensen die hier werken en recreanten. In dit kader heeft de gemeente ook de realisatie van de wandelgids “Dwalen door betoverend heemgroen”  ondersteund.
Deze wandelgids heeft als doelgroep “volwassenen”. Voor de gemeente Amstelveen is groen een van de vier thema”s binnen Amstelveen 50 jaar en Koningdag 2014: beide hoogtepunten in het feestjaar 2014. Omdat er veel expats in Amstelveen wonen is er ook een Engelstalige versie van de wandelgids uitgebracht: “Enchanted heemparks of Amstelveen”.
Met de ontvangst van de Koninklijke Familie op de 1e Koningsdag heeft heel Nederland kunnen zien dat Cultuur, Kunst, Groen en Sport belangrijke thema”s zijn voor Amstelveen. 

Wat gaat er gebeuren:

Het is belangrijk, dat deze waarden worden verankerd in onze Amstelveense samenleving.
Wil je als volwassene waardering op kunnen brengen voor groen/water, parken en cultureel erfgoed, zoals de Amstelveens heemparken, dan moet immers de basis gelegd zijn in de kinderjaren: ecologische basisvorming. Het is voor de jongere generatie van belang dat er van jongs af aan  belangstelling is voor natuur, milieu en duurzaamheid om later de waarde van groen/water, milieu en duurzaamheid in te kunnen zien. Om er ook actief voor te kiezen dat groenbesef te bewaren en te delen met toekomstige kinderen en achterkleinkinderen. Een prettige bijkomstigheid is dat door belangstelling te kweken bij kinderen gelijk ook de (groot)ouders worden bereikt.

In samenwerking met de Ondernemersvereniging Amstelveen.

Het Amstelveense bedrijfsleven wordt gevraagd om tegen een gereduceerd tarief de wandelgids “Dwalen door betoverend heemgroen” aan te schaffen. De gids is bij de boekhandel te koop voor € 14,95 en kan nu worden aangeschaft voor € 11,50 in minimale afnamen van 25 stuks. De insteek is het vervolgens dat 50% van deze gekochte boeken worden geschonken aan deelnemende basisscholen in Amstelveen. De scholen distribueren deze gidsen onder leerkrachten (die de groepen moeten voorbereiden en begeleiden) en begeleidende ouders (die vrij nemen, hun auto inzetten, tijd investeren om de kinderen naar de heemparken te brengen). Een deel van de inkomsten wordt besteed aan de ontwikkeling van genoemde lespakketten en een ander deel wordt gebruikt om het IVN Amstelveen mogelijk te maken meer rondleidingen te geven in de periode dat het project jaarlijks loopt (april – juni). De resterende inkomsten worden gelegd bij de ontwikkel- en herdrukkosten van de gids.

Deelnemende bedrijven zullen worden vermeld op de site van het Amstelveenfonds en bij de activiteiten van het IVN en NME. Bij grotere afnamen kan er een speciale pagina worden ingelegd voor de betreffende onderneming. De gidsen zijn zeer zeker zeer geschikte relatiegeschenken!!

Verdere informatie is te verkrijgen bij het Amstelveen Fonds en wel bij Paul van der Meer.

Plan voor terugkomdag

De terugkomdag en de presentatie aan de andere scholieren van Amstelveen vindt mid september plaats;De terugkomdag vindt plaats op de “scene of the crime”: het

Lees meer »

Zilver online

Probleemstelling: Ouderen (80+) duurzaam verbonden houden met de maatschappij.Neven doelstelling: hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties effectiever werken met een groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen, in een tijd

Lees meer »