Disclaimer

Het Amstelveen Fonds heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze website en de websites waarnaar verwezen wordt.

 

Belangen van de donateur
Een veelgehoorde opmerking van potentiele donateurs:
‘Bij veel van de grote landelijke fondsen heb ik zo’n idee dat mijn donatie opgaat in een niet meer te volgen project of actie’.

Bij het Amstelveen Fonds ligt dat geheel anders. Wij behandelen uitsluitend overzichtelijke projecten met een beperkte looptijd. Daardoor kunnen wij deze projecten ook goed volgen en ons er van verzekeren dat bijdragen van donateurs optimaal besteed worden.

Werkwijze bij subsidieverzoeken

Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: ‘Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke ‘goede doelen’ organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer’.

Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zo’n lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.