Het bestuur

Jacqueline Solleveld Olthof
Voorzitter

Aart Kolhoff
Onze samenleving verandert, mensen en bedrijven zijn op zoek naar doelen waar ze echte betrokkenheid bij voelen.

Paul van de Meer
Ik  zie als de belangrijkste taak het verbinden/bijeen brengen van personen en groepen. Dit in de breedste zin van het woord. Mensen met elkaar in contact brengen  betekent namelijk ook dat er over oplossingen van vraagstukken gepraat kan worden. De eerste stap van het oplossen daarvan.

Bas Evers
Penningmeester
Belangrijk voor mij is dat ik mijn talenten niet alleen ontwikkel en inzet voor mijn werkgever en mijn directe omgeving maar ook voor de gemeenschap waarin ik leef, werk en waarin mijn kinderen opgroeien.

Professor Dr. Theo Schuyt
Adviseur Amstelveen Fonds

Secretariaat:
Clarie de Groot 
(info@amstelveenfonds.nl)

Plan voor terugkomdag

De terugkomdag en de presentatie aan de andere scholieren van Amstelveen vindt mid september plaats;De terugkomdag vindt plaats op de “scene of the crime”: het

Lees meer »

Werkwijze bij subsidieverzoeken
Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: “Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke goede doelen organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer.

Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zoals een lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.