Het bestuur

Paul van de Meer
Voorzitter
Ik  zie als de belangrijkste taak het verbinden/bijeen brengen van personen en groepen. Dit in de breedste zin van het woord. Mensen met elkaar in contact brengen  betekent namelijk ook dat er over oplossingen van vraagstukken gepraat kan worden. De eerste stap van het oplossen daarvan.

Aart Kolhoff
Onze samenleving verandert, mensen en bedrijven zijn op zoek naar doelen waar ze echte betrokkenheid bij voelen.

Bas Evers
Penningmeester
Belangrijk voor mij is dat ik mijn talenten niet alleen ontwikkel en inzet voor mijn werkgever en mijn directe omgeving maar ook voor de gemeenschap waarin ik leef, werk en waarin mijn kinderen opgroeien.

Professor Dr. Theo Schuyt
Adviseur Amstelveen Fonds

Jacqueline Solleveld Olthof

Secretariaat:
Clarie de Groot 
(info@amstelveenfonds.nl)

Hockey voor iedereen

De hockeysport toegankelijk en inclusiever maken, dat is het doel van het project ‘Hockey voor Iedereen’. Een initiatief van vier studenten dat mede mogelijk is

Lees meer »

OldStars tennis

Oudere leden en leden met beperkingen langer fysiek en sociaal actief mee laten doen binnen de vereniging is het doel van OldStars tennis van LTC

Lees meer »

Werkwijze bij subsidieverzoeken
Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: “Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke goede doelen organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer.

Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zoals een lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.