Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit betrokken Amstelveners, die vanuit hun eigen competenties deeltaken binnen het Amstelveen Fonds bekleden. Nadrukkelijk geen bestuurders, maar een ploegje maatschappelijk betrokken personen die hun armen uit de mouwen steken.Jacqueline Solleveld Olthof


Aart Kolhoff
Onze samenleving verandert, mensen en bedrijven zijn op zoek naar doelen waar ze echte betrokkenheid bij voelen.


Paul van de Meer / Voorzitter

Ik  zie als de belangrijkste taak het verbinden/bijeen brengen van personen en groepen. Dit in de breedste zin van het woord. Mensen met elkaar in contact brengen  betekent namelijk ook dat er over oplossingen van vraagstukken gepraat kan worden. De eerste stap van het oplossen daarvan.


Bas Evers / Penningmeester
Belangrijk voor mij is dat ik mijn talenten niet alleen ontwikkel en inzet voor mijn werkgever en mijn directe omgeving maar ook voor de gemeenschap waarin ik leef, werk en waarin mijn kinderen opgroeien.
Professor Dr. Theo Schuyt
Adviseur Amstelveen FondsSecretariaat: Clarie de Groot (info@amstelveenfonds.nl)

 Aanvraagformulier 


Werkwijze bij subsidieverzoeken

Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: ‘Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke ‘goede doelen’ organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer’.

Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zo’n lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.