ANBI

ANBI
 
Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen, ook bekend als het Amstelveenfonds, is opgericht  in 2005 en ingeschreven onder nummer 34224817 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Secretariaat:
p/a Amson Kolhoff notarissen
Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen
tel: 020-5430543

Postadres:
Postbus 476
1180 AL Amstelveen

RSIN/Fiscaalnummer 8147.91.694


www.amstelveenfonds.nl
info@amstelveenfonds.nl

Bestuur
Mevrouw Jacqueline H.C.J. Solleveld Olthof (voorzitter)
De heer Bas Evers (penningmeester)
De heer Aart Kolhoff (secretaris)
De heer Paul van der Meer

Secretariaat
Mevrouw Clarie de Groot

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden van het Amstelveenfonds ontvangen geen vergoeding.

Jaarrekening
De balans en de staat van baten en lasten is samen met het bestuursverslag van het Amstelveenfonds terug te vinden in de jaarrekening.

Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2015

Als u geïnteresseerd bent in ons jaarverslag 2014 laat het ons per email weten, we sturen het u graag toe.
Jaarrekening 2014