Anbi

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen, ook bekend als het Amstelveenfonds, is opgericht  in 2005 en ingeschreven onder nummer 34224817 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Secretariaat: 
p/a Amson Kolhoff notarissen
Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen
tel: 020-5430543

Postadres:
Postbus 476
1180 AL Amstelveen

RSIN/Fiscaalnummer 8147.91.694

www.amstelveenfonds.nl
info@amstelveenfonds.nl

Bestuur
De heer Paul van der Meer (voorzitter)
De heer Bas Evers (penningmeester)
De heer Aart Kolhoff (secretaris)
De heer Paul van der Meer
Mevrouw Jacqueline H.C.J. Solleveld Olthof

Secretariaat
Mevrouw Clarie de Groot

Doelstelling

Het mede financieren/ondersteunen van lokale projecten voor jong en oud, met breed maatschappelijk draagvlak, die bijdragen aan verbetering van het woon- werk en leefklimaat in Amstelveen. Dat doen we met geld en met kennis.
De projecten bestrijken een breed terrein:  onderwijs, kunst, cultuur, natuur/milieu, sport, zorg en welzijn binnen de gemeente Amstelveen.

Statuten

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden van het Amstelveenfonds ontvangen geen vergoeding.

Jaarrekening
De balans en de staat van baten en lasten is samen met het bestuursverslag van het Amstelveenfonds terug te vinden in de jaarrekening.

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021 en terugblik 2021
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014

Als u geïnteresseerd bent in ons jaarverslag 2014 laat het ons per email weten, we sturen het u graag toe.

Hockey voor iedereen

De hockeysport toegankelijk en inclusiever maken, dat is het doel van het project ‘Hockey voor Iedereen’. Een initiatief van vier studenten dat mede mogelijk is

Lees meer »

OldStars tennis

Oudere leden en leden met beperkingen langer fysiek en sociaal actief mee laten doen binnen de vereniging is het doel van OldStars tennis van LTC

Lees meer »