Vorige slide
Volgende slide

Idealen dichtbij

Al 10 jaar steunt het Amstelveenfonds solidaire, soms innoverende, vaak kleinschalige projecten van burgers voor burgers in Amstelveen. Inspirerende projecten voor jong en oud, op alle levensterreinen (wonen, werken, vervoer, educatie, vrije tijd), die bijdragen aan een prettig leefklimaat en een duurzame samenleving in Amstelveen.

Het Amstelveenfonds is een klein lokaal fonds met grote ambities dat daarmee haar steentje bijdraagt. Onafhankelijk en flexibel kijkt, luistert, denkt en helpt het Amstelveenfonds mee waar zij vindt dat het zou moeten. We zijn daarbij bereid tijd te investeren in kleinschalige initiatieven en financiële steun te verlenen om dromen te realiseren van organisaties en groepen mensen die zich enthousiast en bevlogen inzetten voor de eigen samenleving.

Wij werken daarbij graag samen met andere fondsen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren met als gezamenlijk doel: het realiseren van idealen dichtbij!